Pro partnery2020-05-22T10:51:22+02:00

Buďte tu také

Vážení obchodní partneři, sponzoři, přátelé, ti stávající i Vy budoucí,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou partnerství při chodu Divadla AQUALUNG a realizaci našich představení. Rádi bychom Vám nabídli několik možností, jak si můžeme navzájem pomáhat.

Jsme přesvědčeni, že se Vámi vložené investice zúročí k Vaší spokojenosti a tento krok položí základ naší společné spolupráce i na budoucích projektech.

Tato nabídka je pouze informativní, v případě zájmu z Vaší strany, nás prosím kontaktujte.

Těšíme se. (možná za chvíli i trochu Vaše …) Divadlo AQUALUNG

PARTNERSKÁ NABÍDKA
Podporovat chod divadla můžete několika následujícími způsoby:

Věnovat finanční obnos (na základě darovací smlouvy, smlouvy o reklamě či jakékoliv jiné smluvní dohody dle domluvy).
Poskytnout divadlu služby z Vaší oblasti podnikání/aktivit.
Dát materiální dar k úspěšnému fungování potřebujeme řadu věcí, od kancelářských potřeb až po technické vybavení divadla. Bližší informace o tom, co momentálně potřebujeme, Vám na požádání rádi sdělíme.
Můžete se stát partnerem konkrétní inscenace.

Plnění Divadla AQUALUNG
dle výše a formy Vaší podpory

  1. zajištění volných vstupenek na představení
  2. možnost speciálních představení s následujícím koncertem v prostorách Žižkovského divadla Járy Cimrmana
  3. originální reklamu ve formě divadelního spotu během vybraného představení (délka spotu cca 1 minuta)
  4. umístění Vaší prezentace na oficiálních plakátech a letácích inscenace (distribuce v místě aktuálního působení divadla, veřejné prostory a místa setkání potenciálních diváků atd., náklad se u plakátů pohybuje v řádu stovek a u letáků v řádu tisíce kusů)
  5. umístění Vaší prezentace na programech a vstupenkách (distribuce během představení – kapacita hlediště cca 200 diváků)
  6. umístění Vaší prezentace na pozvánkách na premiéru (distribuce poštou a elektronickou poštou potenciálním divákům a partnerům divadla)
  7. umístění Vaší prezentace na internetových stránkách divadla (www.divadloaqualung.cz).
  8. prezentace Vás, jako partnera, na tiskových konferencích a ve veškeré mediální prezentaci divadla (popř. jednotlivých inscenací)
  9. další možnosti, dle aktuální nabídky, po bližší dohodě

Podpoříte-li nás formou daru, je pro Vás tento dar daňově účinnou položkou.

Kontakt

Zora Hubková
Tel.: +420 775 955 532
produkceaql@gmail.com

Karolína Hájková
E-mail: produkceaql@gmail.com