Je sobota, 4.dubna 2020, 1:38 hod.
Čas tak akorát na retro sci-fi divadlo ... AQUALUNG

Informace pro případné laskavé sponzory divadla AQUALUNG

 

 

Vážení obchodní partneři, sponzoři, přátelé, ti stávající i Vy budoucí,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou partnerství při chodu Divadla AQUALUNG a realizaci našich představení. Rádi bychom Vám nabídli několik možností, jak si můžeme navzájem pomáhat. 

 

Jsme přesvědčeni, že se Vámi vložené investice zúročí k Vaší spokojenosti a tento krok položí základ naší společné spolupráce i na budoucích projektech.

 

Tato nabídka je pouze informativní, v případě zájmu z Vaší strany, nás prosím kontaktujte.

Těšíme se. (možná za chvíli i trochu Vaše ...) 
Divadlo AQUALUNG

 

PARTNERSKÁ NABÍDKA


Podporovat chod divadla můžete několika následujícími způsoby.


 1. Věnovat finanční obnos (na základě darovací smlouvy, smlouvy o reklamě či jakékoliv jiné smluvní dohody dle domluvy).
 2. Poskytnout divadlu služby z Vaší oblasti podnikání/aktivit.
 3. Dát materiální dar – k úspěšnému fungování potřebujeme řadu věcí – od kancelářských potřeb až po technické vybavení divadla. Bližší informace o tom, co momentálně potřebujeme, Vám na požádání rádi sdělíme.
 4. Můžete se stát partnerem konkrétní inscenace.


Plnění Divadla AQUALUNG

 dle výše a formy Vaší podpory

 

 • zajištění volných vstupenek na představení
 • možnost speciálních představení s následujícím koncertem v prostorách Žižkovského divadla Járy Cimrmana
 • originální reklamu ve formě divadelního spotu během vybraného představení (délka spotu cca 1 minuta)
 • umístění Vaší prezentace na oficiálních plakátech a letácích inscenace (distribuce v místě aktuálního působení divadla, veřejné prostory a místa setkání potenciálních diváků atd., náklad se u plakátů pohybuje v řádu stovek a u letáků v řádu tisíce kusů)
 • umístění Vaší prezentace na programech a vstupenkách (distribuce během představení – kapacita hlediště cca 200 diváků)
 • umístění Vaší prezentace na pozvánkách na premiéru (distribuce poštou a elektronickou poštou potenciálním divákům a partnerům divadla)
 • umístění Vaší prezentace na internetových stránkách divadla (www.divadloaqualung.cz).
 • prezentace Vás, jako partnera, na tiskových konferencích a ve veškeré mediální prezentaci divadla (popř. jednotlivých inscenací)
 • další možnosti, dle aktuální nabídky, po bližší dohodě

 

Podpoříte-li nás formou daru, je pro Vás tento dar daňově účinnou položkou.

 

Kontakt

Zora Hubková   
Tel.: +420 775 955 532      
E-mail: produkceaql@gmail.com 

Karolína Hájková
E-mail: produkceaql@gmail.com

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana městská část Praha 3 www.railreklam.cz Scénografie www.studiotesa.cz SoundSquare i-divadlo.cz Klub mladých diváků Steamzine.cz - e-zin českého steampunku
Činnost Divadla AQUALUNG podporují